info@motohunt.ee | 50 83 259

Miks valida Motohunt?

Motohunt autokool sihib alati parimaid tulemusi. Oma C-kategooria õppes kasutame lisaks oma sõiduõpetajatele veel ka Willi+Trading veokijuhte konsultantidena. Teil on võimalus saada nõuandeid meestelt kellel on üle 20 aasta veoautojuhi kogemust. C-kategooria õpe toimub läbi e-õppe.

Teooriakursus ja sõiduõpe lõppeb koolieksamiga. Pärast koolieksamite sooritamist väljastatakse koolituskursuse tunnistus, millega koolituse lõpetanu saab minna ARK-i eksameid sooritama.
Sooritades riiklikud eksamid C-kategooria taotlemiseks avaneb koheselt võimalus edasi õppida CE-kategooria kursusel. Tasu eest tööleasuv autojuht peab läbima lisaks veoautojuhi ametikoolituse kursuse.

Kursusega liitujatele tuleb kaasa ka Motohundi C- ja CE- kategooria videokursus, mis aitab sul end sõidutundideks paremini ette valmistada, põhitõdesid meelde tuletada ja olulisi teemasid korrata.

Omandades C-kategooria juhiload on teil õigus juhtida veoautot, mille registrimass ei ole piiratud.
Kuna õpe toimub läbi e-teooria, siis on sellega võimalik alustada ka teile sobival ajahetkel.

Soovist andke teada verliin@motohunt.ee

Kursuse hind

C-KATEGOORIA – 700€
 • 20 teooriatundi
 • 10 sõidutundi
 • Motohundi C- ja CE- kategooria videokursus
LISASÕIDUTUND (45 minutit) – 55€

Volvo FM9 (I-shift)

Nii automaat- kui käsivaliku võimalusega käigukast I-Shift on silmapaistev oma sujuvuse poolest. Lisaks optimeerib I-Shift käiguvahetust vastavalt transpordirakendusele ja sõidutingimustele. Manuaalkäigukastiga veoauto on juba ajalugu. Õppige sõitma kaasaegse tehnikaga, mida kasutavad kõik transpordifirmad.

NB! Omades B-kategooria juhtimisõigust manuaalkäigukastiga autole võib täiendõppes (C- ja CE-kategooria) õppida automaatkastiga, ilma, et juhilubadele tehtaks lisamärge.

Viide seadusele

5.  Üldnõuded õppesõidukile ja varustusele

(1) Õppesõiduk ja juhi varustus peavad vastama „Liiklusseaduse” § 100 lõike 7 alusel kehtestatud määruses sätestatud eksamisõiduki ja juhi varustuse nõuetele.
(https://www.riigiteataja.ee/akt/128062011033?leiaKehtiv)
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1140/6201/6014/lisa7.pdf#

Teooriaõppe teemad

 • Liiklusreeglid ja käitumine liikluses
 • Sõiduki tundmine
 • Liiklusohutus
 • Liikluspsühholoogia
 • Liiklusalased lisanõuded ja eeskirjad

NB! Meie õpilased saavad õppematerjalidena liiklusseaduse ja veoauto õppematerjali

Sõidutundide teemad

 • Sõiduki käsitsemine
 • Sõiduki juhtimine õppeplatsil
 • Sõiduki juhtimine liikluses
 • Sõiduki juhtimine erioludes

Kursuse tingimused

 • Koolitusele võetakse õppima C-kategooria auto juhtimisõigust taotlev isik, kelle alaline elukoht on Eestis.
 • Kursusele saab registreeruda kuus kuud peale B-kategooria juhtimisõiguse saamist (esmane juhiluba ei lähe arvesse) ja riiklikud eksamid ning juhiload saab teha 21.a. aastaseks saamisel.
 • 1 dokumendifoto (3,5 x 4,5 cm)
 • Tervisetõend C-kategooriale (2 grupp – kutselinemootorsõidukijuht)