info@motohunt.ee | 50 83 259

Miks valida Motohunt?

Selleks, et Te võiksite üks kord uhkelt minema lennutada rohelise vahtralehe ja Teist saaks täieõiguslik autojuht, tuleb Teil esmaste juhilubade välja vahetamiseks läbida lõppastme koolitus. Koolituse saab läbida 23 kuu jooksul pärast esmase juhiloa kätte saamist. Selle aja jooksul peab iga esmase juhiloa omanik autokoolis saadud teadmiste kinnitamiseks läbima ohutu liiklemise ja riske vältiva sõiduoskuse kursuse. Lõppastme koolitusele saab tulla kasvõi kohe peale esmaste juhilubade kättesaamist.

Lõppastme koolituse käigus viiakse läbi teooriaõpe ja riskivältimise õpe libedasõidurajal ning hinnatakse juhi sõiduoskust ja käitumist liikluses. Vajadusel aidatakse juhi soovil mis iganes sõiduvõtete või -harjutuste (näit.parkimine, vms.) täiendavat lihvimist.

Motohunt Autokool soovib ja hoolib, et teist saaksid veelgi paremad ja ohutumad juhid.

Kursuse hind

LÕPPASTME KOOLITUS – 210€
 • 3 teooriatundi
 • 3 sõidutundi
LÕPPASTME KOOLITUS (meie vilistlasele)  – 190€
 • 3 teooriatundi
 • 3 sõidutundi

Mida Lõppastme koolitus sisaldab?

 • Teooria 3 tundi (a`45 min), mille käigus omandatakse libedasõiduks vajalikud teoreetilised teadmised. Kolmetunnine teooriakursus käsitleb ennustatava mõtlemis- ja sõiduviisi eripärasid ning õpetab säästliku sõitmise nippe.
 • Säästliku, keskkonnasõbraliku ning teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi kujundamine 45 min, mille eesmärgiks on juhi sõiduoskuse hindamine, viimistlemine ja riske vältiva sõiduviisi süvendamine. Sõiduõpe hõlmab ühte sõidutundi, mida on võimalik läbida ka isikliku autoga
 • Riskivältimise harjutuste praktikum 1 x 45 min ja libedasõidu riskivältimise harjutused libedasõidu õppeväljakul 1 x 45 min, Libedarajal viiakse läbi näitlikustavad katsed pidurdusteekonna ja kiiruse omavahelise seose paremaks mõistmiseks ning näidatakse ette harjutused, mida õpilane ise autos olles läbi teeb autojuhi rollis. Enamus harjutusi libedarajal on ekstreemse iseloomuga, imiteerides liikluses tihti ette tulevaid äkkolukordi

Kursuse tingimused

 • Esmane juhiluba (võib olla ka kehtivusaja ületanud) ja/või mootorsõidukijuhi koolituskursuse tunnistus
 • Isikut tõendav dokument
 • Autokooli tunnistus
  (tunnistuse puudumise korral saab selle uuesti 15€ tasu eest)
 • Lõppastme koolituse läbimisel teeb Motohunt Autokool Teie mootorsõidukijuhi koolituskursuse tunnistusele vastava sissekande, mille alusel vahetab ARK esmase juhiloa ilma eksamiteta uue juhiloa vastu (juhul kui Teid ei ole viimase 12 kuu jooksul karistatud Liiklusalaste rikkumiste eest).