info@motohunt.ee | 50 83 259

Õppekorralduse ja koolituse kvaliteedi tagamise alused

Üldkorraldus

VPK Koolitus OÜ koolituste korraldamise eesmärgiks on anda tulevasele vastava kategooria juhile oskused, hoiakud ja teadmised saada liikluses iseseisvalt, ohutult, keskkonda säästes ja teistega arvestades hakkama vastava kategooria sõiduvahendiga. Meie koolitused tuginevad määrusele „Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad“ ja Motohunt Autokooli õppekavadele.

Õpe lõppeb kooli teooria-ja sõidueksamiga.

Maksmised

Esimene sissemakse on minimaalselt 200€ (tasuda nädala jooksul peale õppima asumist, A- ja C-, Ce- kategooriate puhul registreerimise käigus tasutav 200€ on osa esmasest sissemaksust). Ülejäänud kursuse tasu saab tasuda osade kaupa. Järgnev osa peab olema tasutud enne sõidutundidega alustamist. Kui laekumist pole ei saa õpetaja teile sõidutundi registreerida.

Tasumine sularahas toimub teooria- või sõiduõpetaja kätte või siis ülekandega pangaarvele VPK Koolitus OÜ a/a EE567700771003162229 LHV Pank, ülekandega tasumisel palume märkida, kelle eest tasutakse ja mida (kursusetasu või lisatunnid). Kõik koolitusega seotud maksed tasutakse VPK Koolitus OÜ arvele.

Õppekeskkond

Kõik meie õpilased saavad  kooli poolt www.liikluslab.ee keskkonna ligipääsu. Digitaalse liiklusõpiku ja liiklustestid, mida saab kasutada nii telefonis kui arvutis.  Kui on tehtud esimene sissemakse, siis nädala jooksul saadetakse teile ligipääs.

Teie kontole (puudub kehtivusaeg)  ja õppematerjalidele ligipääs mis meie õpilastele  kehtib  (90  päeva ehk 3 kuud – e-teooria; 120 päeva ehk 4 kuud – õppematerjalid) . Pakett avaneb sellest hetkest, kui õpilane paketi aktiveerib.

Kui kooli poolt saadud õppeaeg on läbi,siis saate seda oma kontol ise pikendada ja tasuda otse liikluslabile. Kõik küsimused, mis tekivad liikluslabi keskkonna kasutamisel palume esitada   info@liikluslab.ee

Esimesest tunnist osavõtt on kohustuslik ja ülimalt oluline, sest seal räägime (liiklusõppele lisaks) koolituse kavast ning vastuse saavad küsimused mis, kus, mida, millal jne. Esimesest loengust puudumisel eemaldatakse õpilane õppegrupist ja registreerimistasu ei tagastata.

B-kategooria puhul on kohustuslik:

 • läbida 34 teooriatundi, mis koosnevad riiklikus õppekavas ettenähtud teooriatundidest, liiklusülesannete lahendamisest ja kontrolltööde tegemisest.
 • läbida vähemalt 28 sõidutundi ( millest 1 tund on möödasõidutund ja see läbitakse koos pimedasõidukoolitusega) Üks sõidutund on 45 minutit. Sõiduoskuse omandamiseks võib minna ka rohkem sõidutunde.
 • läbida algastme libedasõidukoolitus, pimedaaja koolitus ja esmaabikoolitus.

Sõidutundidega alustades, kui oleme väljastanud teile sõidukaardi saate ka B- kategooria videokursuse õpilasele ja juhendajale. Koodid saadame teile meilile ja need kehtivad 3 kuud. Vaadake infot www.motohunt.ee kodulehelt videokursuste alt.

A- ja A2- kategooria (B-kategooria olemasolul) puhul on kohustuslik:

 • läbida 10 teooriatundi, mis koosnevad riiklikus õppekavas ettenähtud teooriatundidest, liiklusülesannete lahendamisest ja kontrolltööde tegemisest.
 • läbida vähemalt 10 sõidutundi. Üks sõidutund on 45 minutit. Sõiduoskuse omandamiseks võib minna ka rohkem sõidutunde.

Sõidutundidega alustades, kui oleme väljastanud teile sõidukaardi saate ka A- kategooria videokursuse õpilasele. Koodid saadame teile meilile ja need kehtivad 3 kuud. Vaadake infot www.motohunt.ee kodulehelt videokursuste alt.

A1- ja A2-kategooria esmaõppe puhul on kohustuslik:

 • läbida 34 teooriatundi, mis koosnevad riiklikus õppekavas ettenähtud teooriatundidest, liiklusülesannete lahendamisest ja kontrolltööde tegemisest.
 • läbida vähemalt 12 sõidutundi. Üks sõidutund on 45 minutit. Sõiduoskuse omandamiseks võib minna ka rohkem sõidutunde.
 • läbida esmaabikoolitus.

Sõidutundidega alustades, kui oleme väljastanud teile sõidukaardi saate ka A- kategooria videokursuse õpilasele. Koodid saadame teile meilile ja need kehtivad 3 kuud. Vaadake infot www.motohunt.ee kodulehelt videokursuste alt.

C-kategooria puhul on kohustuslik:

 • läbida 20 teooriatundi. Teoorialoengud sisaldavad, liiklusohutust, liikluspsühholoogiat, liiklusviisakust, auto ehitust, liiklusülesannete lahendamist ja kontrolltööde tegemist.
 • läbida vähemalt 10 sõidutundi. Üks sõidutund 45 minutit. Sõiduoskuse omandamiseks võib minna ka rohkem sõidutunde.

Sõidutundidega alustades, kui oleme väljastanud teile sõidukaardi saate ka C- ja CE-kategooria videokursuse õpilasele. Koodid saadame teile meilile ja need kehtivad 3 kuud. Vaadake infot www.motohunt.ee kodulehelt videokursuste alt.

CE-kategooria puhul on kohustuslik:

 • läbida 10 teooriatundi. Teoorialoengud sisaldavad, liiklusohutust, liikluspsühholoogiat, liiklusviisakust, auto ehitust, liiklusülesannete lahendamist ja kontrolltööde tegemist.
 • läbida vähemalt 10 sõidutundi. Üks sõidutund 45 minutit. Sõiduoskuse omandamiseks võib minna ka rohkem sõidutunde.

Sõidutundidega alustades, kui oleme väljastanud teile sõidukaardi saate ka C- ja CE- kategooria videokursuse õpilasele. Koodid saadame teile meilile ja need kehtivad 3 kuud. Vaadake infot www.motohunt.ee kodulehelt videokursuste alt.

Esmaabikoolitus

Vajalik läbida 16 tunnine esmaabikoolitus. Motohundi esmaabikoolitus toimub

Tartu Kiirabi Koolituskeskuses  Riia tn. 18.

Esmaabikoolitusele saab registreerida meie kodulehe kaudu. Registreeritud koolitusest loobumiseks tuleb sellest ette teatada vähemalt kaks tööpäeva, vastasel juhul läheb koolitus teile kirja ja selle eest tuleb tasuda hinnakirja alusel.

Esmaabikoolitus tasutakse VPK Koolitus OÜ-le

Kui te läbite esmaabikoolituse mujal, siis on vaja meile esitada seda tõendav dokument. Mis tuleb saata digitaalselt ann@motohunt.ee.

Sõidutunnid

Sõitudega alustades väljastame digitaalse õpingukaardi www.liikluslab.ee keskkonnast. Sõiduõpetaja kannab sisse sõidutunni ja teie peate selle oma profiili alt kinnitama..

Sõidutunnid toimuvad kokkuleppel sõiduõpetajaga. 1 sõidutunni pikkus on 45 minutit, korraga sõidetakse kuni 2 sõidutundi. Kui õpilane soovib kindlat sõiduõpetajat , tuleb sellest teavitada esimestel teooriatundidel.  Võimalusel arvestame sellega.

Sõidutundi ei saa registreerida,kui koolile pole tehtud osamakset tundide jaoks.

Sõidutunnis peab olema kaasas isikut tõendav dokument.

NB! Kui loobute kirja pandud sõidutunnist, pimedasõidust, libedasõidust ja esmaabikoolitusest tuleb sellest teatada 24 tundi ette, vastasel korral läheb tund Teile kirja ja selle eest tuleb tasuda hinnakirja alusel. Kui etteteatamine on vähem kui 24h ja puudutakse haigestumise tõttu, siis  on vajalik esitada vastav tõend perearstilt kahe ööpäeva jooksul.

Sõidutundi EI saa ära  öelda SMS-i ja e-mail-i teel. Samuti palume mitte jääda võlgu, sest vastasel korral ei pääse te järgmisse sõidutundi.

Kui sõidutunni jätab ära Motohunt Autokool või on põhjuseks force majore siis pakutakse õpilasele uus aeg.

Koolituste hinnad

Motohunt Autokooli hinnakiri on leitav meie veebilehelt motohunt.ee

Kui kursus on jäänud millegipärast pooleli, ning sellest on möödas 6 kuud või rohkem, siis kursuse hind korrigeeritakse vastavalt kehtivale hinnakirjale. Selleks, et koolitust jätkata tuleb Teil hindade vahe juurde maksta.

Motohunt Autokool jätab endale õiguse muuta hinnakirju.

Eksamid ja lõpetamine

Õpe lõppeb kooli teooria-ja sõidueksamiga. Eksamit tehakse klassis www.liikluslab.ee keskkonnas.

Kooli teooriaeksamil on 60 küsimust (lubatud 4 viga). Korduseksam on tasuline vastavalt kehtivale hinnakirjale.

Kui  kooli teooriaeksam on sooritatud kantakse see järgmisel päeval Transpordiametisse. Edasi saate transpordiameti iseteeninduses broneerida teooriaeksami aja ja teha ära Transpordiameti teooriaeksami. See teooriaeksam kehtib 1 aasta.

Kooli kontrollsõit (sõidueksam) sooritatakse sõidutunni sees.

Kontrollsõit  kehtib 1 kuu. Kui kontrollsõidust või siis viimasest sõidust on möödas 1kuu ja kooli lõpetamiseks on tegemata veel esmaabi ja kooli teooriaeksam, siis tuleb see lisasõiduna uuesti sooritada.

Koolitunnistus väljastatakse digitaalselt www.liikluslab.ee keskkonnas ja see saadetakse teile E-mailile, kus te peate tunnistuse kättesaamise kinnitama. Edasi kanname tunnistuse Transpordiametisse ja siis alles saate seal sõidueksami aega broneerida.

Kursuse lõpus kogutakse õpilastelt tagasisidet, mida kasutatakse Motohunt Autokooli teenuse kvaliteedi hoidmiseks ja arendamiseks.

Kui õpingute alustamisest on möödas 5 aastat ja vahepeal on kool katkenud siis tuleb alustada kursust algusest ning eelnevad õpingud arvesse ei lähe. Samuti tuleb tasuda ka uuesti koolituse tasu vastavalt kehtivale hinnakirjale.

Vaidluste lahendamine

Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside, projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Kvaliteedi tagamise alused

Meie koolitajad on sertifitseeritud oma ala spetsialistid, kes ei palu õpilastel sooritada ühtegi manöövrit, sõiduvõtet või muud tegevust millega nad ise hakkama ei saaks.

Õpilastel on kohustus anda tagasisidet õppemeetodite ja õpetajate kohta läbi tagasiside lehe või soovi korral ka jooksvalt. Tagasiside vaadatakse üle võetakse arvesse.

Õppekava on koostatud riikliku õppekava alusel ning seda on edasi arendatud eesmärgiga pakkuda nõutust paremat liiklusalast haridust ja sõiduõpet.