info@motohunt.ee | 50 83 259

C- ja CE- KATEGOORIA VIDEOKURSUS

Siit videokursuselt leiad kõik vajaliku selleks, et veoauto ja/või autorongi juhtimine endale selgeks teha. Videokursuse materjalides on erinevad eksami- ja treeningharjutused, õpetame kuidas sõta keerulisi liiklussõlmi ja mida veoautoga sõites jälgida.

Abiks õppijale
Videokursus katab ka neid teemasi mida sõidutundides, ning aitab nendeks paremini ette valmistuda. Nii saad igast sõidutunnist võtta maksimumi.

Iseseisvad harjutused
Videomaterjalist leiad juhendid kuidas iseseisvalt järelhaagise juhtimist harjutada. Nii võib kuluda vähem lisasõidutunde ja tunned end eksamil kindlamalt.

Ettevalmistus eksamiteks.
Videokursuse materjalidest leiad step-by-step juhised kuidas eksamiharjutused edukalt ja kindlakäeliselt sooritada ning milliseid nüansse sealjuures jälgida.

Harjutada, harjutada, harjutada!

Selleks, et veoautoga manööverdamiseks tekiks julgus ja enesekindlus tuleb palju harjutada. Harjutamist tavaliselt piirab tõsiasi, et veoautoga niisama kuskil treenida ei saa ja päeva lõpuks ei taha ka meeletus koguses lisasõidutunde keegi kinni maksta.

See videokursus aitab sul kohustuslikest sõidutundidest maksimumi võtta, analüüsida harjutusi nii enne kui ka peale sõidutundi ja jagab sulle näpunäiteid, kuidas sa saad ise, sulle kättesaadavate vahenditega järelhaagise juhtimist treenida. 

Mida meie videokursus sisaldab?

 • Autosse sisse ja välja käimine
 • Sõidumeerik
 • Auto väline ülevaatus
 • Auto kaubaruum ja selle avamine
 • Istumisasend autos sees
 • Auto kõrguse reguleerimine
 • Edaspidi ja tagurpidi slaalom (07:25)
 • Boksi tagurdamine (eksamiharjutus) (08:15)
 • Rampi tagurdamine (eksamiharjutus) (06:57)
 • Äärekivi tunnetamine (03:04)
 • Lahtihaakimine (eksamiharjutus) (03:32)
 • Kokkuhaakimine (eksamiharjutus) (12:24)
 • Autorongiga edaspidi ja tagurpidi slaalom (07:51)
 • Autorongiga boksi tagurdamine (eksamiharjutus) (08:03)
 • Autorongiga boksi tagurdamise viga ja selle parandamine (06:02)
 • Autorongiga rampi tagurdamine (eksamiharjutus) (07:08)
 • Parem- ja vasakpöörded (04:57)
 • Sõit erinevatel ringristmikel (03:57)
 • Sõit ringidel (05:57)
 • Vasakpöörded linnas (02:39)
 • Karlova laiemad ja kitsamad pöörded ning ringid (05:07)
 • Liiklusviisakus – millega peab veoautoga sõites arvestama? (27:36)
 • Kerghaagise külgehaakimine (06:24)
 • Harjutused kerghaagisega (16:24)
 • Kerghaagise lahtihaakimine (04:06)
 • Kuidas auto kabiini tõsta ja mida sealt vaadata? (10:26)
 • Autorongi parkimine kitsastes tingimustes (06:28)

Miks me sellise kursuse üldse tegime?

Veoauto juhikandidaadil on juba varasemalt B-kategooria juhiload olemas, mistõttu on õppe mahtu vähendatud ja käsitletakse ainult veoauto teemasid. 

Kohustuslikest sõidutundidest aga tavaliselt ei piisa ja neid tuleb juurde võtta. Tegime just C- ja CE- kategooria õpilastele eraldi videokursuse, mis aitab neil end enne sõidutunde ette valmistada, ise oma harjutusi ja sõidutunde analüüsida ning luua tingimused iseseisvaks harjutamiseks. Kõik see kokku võimaldab õpilasel läbida õpe normaalajaga või võimalikult väheste lisasõidutundidega. 

Soovime, et see videomaterjal aitaks kõigil, nii meie kui ka teiste autokoolide õpilastel oma sõidutundidest maksimumi võtta ja end veoauto roolis kindlamalt tunda. 

Väike eelvaade, sellele mis sind ees ootab.